Strona główna » Zwroty
Nasze nowości
Nasze hity
Kontakt
  • E-mail:sklep@vitavita.pl
  • Telefon531561292
  • Godziny działania sklepucoziennie 9.00 - 21.00, w soboty 10.00 - 14.00

Zwroty

Zasady zwrotu towaru są zgodne z obowiązującym prawem.
Konsument może odstąpić od umowy na odległość i zwrócić zakupioną w ten sposób rzecz bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że konsument (nabywca) w terminie 14 dni kalendarzowych złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta).
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi przy tym koszty zwrotu rzeczy.

Wzór
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……


Data zawarcia umowy/ data odbioru……………………………………….……………………………………
Podpis konsumenta

 

Przejdź do strony głównej