Strona główna » RODO
Nasze nowości
Nasze hity
Kontakt
  • E-mail:sklep@vitavita.pl
  • Telefon531561292
  • Godziny działania sklepucoziennie 9.00 - 21.00, w soboty 10.00 - 14.00

RODO

Polityka prywatności oraz pliki "cookies" – vitavita.pl

Wdrożenie RODO w naszym sklepie internetowym www.vitavita.pl pomaga chronić Twoje dane. Każdy ma prawo:
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych, -  przeniesienia danych;
•    bycia zapomnianym (Artykuł 17 ust. 3 RODO) - otrzymania kopii danych;
•    sprzeciwu wobec profilowania;
•    dochodzenia odszkodowania w sądzie cywilnym;

Jeżeli złożyłeś/aś  zamówienie przed 25.05.2-18 r przed wejściem ustawy RODO - wszystkie zgody które nam przekazałeś/aś są aktualne- nie musisz nic robić.

 Poniżej znajdziesz szczegółowe informację. 


1.RODO- ogólne informację
 Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu vitavita.pl. RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

2.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem (osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych) Twoich danych osobowych jest Baworowska Iga  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vitavita.pl Iga Baworowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 29-162-97-69.. W celu kontaktu z Administratorem danych należy wysłać e-mail na adres sklep@vitavita.pl  lub wysyłając list pocztą tradycyjną na adres ludowa 15 65-001 Zielona Góra . Administrator Sklepu internetowego vitavita.pl dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego. Administrator sklepu internetowego nie przewiduje gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia.
3.Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Rejestrując się w sklepie internetowym www.vitavita.pl  podajesz nam swoje dane i zgadzasz na przetwarzanie ich w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez vitavita.pl  w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których vitavita.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych, które jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Podmioty te wymienione są w kolejnych punktach. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 
Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

4.W jakim celu vitavita.pl przetwarza Twoje dane osobowe ?
Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego: RODO.

Firma vitavita.pl Iga Baworowska przetwarza dane osobowe w celach:
  •     świadczenia usług takich jak: przeglądanie  Sklepu Internetowego, wyszukiwarka produktów, historia zamówień, dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia,  przeglądarki, lokalizacji oraz  adres IP;
  •     świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowych vitavita.pl,  otworzenie konta użytkownika, ustanowienie indywidualnego hasła. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas tworzenia  Konta i jego aktualizacji,(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •    sprzedaży produktów oferowanych  przez vitavita.pl Iga Baworowska oraz dostarczenia zamówionych produktów,- podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
  •   marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy vitavita.pl Iga Baworowska – marketing oferowanych produktów i usług, w tym remarketing - dane dotyczące Twojej aktywności są rejestrowane przez pliki cookies oraz  usługi zewnętrzne np. Google Adwards. Wykorzystujemy Twoje dane o Twojej aktywności aby dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi na kanałach  Sieciowych poza Sklepem Internetowym.
  • rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedzi na pytania Klientów podczas których przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe
  •   dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
  •    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tzw. Newsletter - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;

5.Czy musisz podać vitavita.pl swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne w celu realizacji usługi. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

6.W jakich sytuacjach możesz mieć wpływ wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa poniżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@vitavita.pl ze stosownym żądaniem. Usunięcie Twoich danych na Twój wniosek jest możliwe, gdy wyślesz nam skan podpisany przez Ciebie na adres email sklep@vitavita.pl 
Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień (usunięcie danych osobowych oraz utrata historycznych danych)

7.Czy są sytuacje, w których można odmówić usunięcia danych?
Administrator danych ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych. (Art. 17 ust. 3 RODO) jeśli :
•    jesteś zwycięzcą konkursu - usunięcie danych jest niemożliwe przez okres 5 lat ze względu na obowiązek przechowywania tych danych;
•    w przypadku reklamacji, dochodzenia lub obrony roszczeń przechowywane prze okres 3 lat są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail;

8.Komu vitavita.pl udostępnia Twoje dane osobowe?
Odbiorca danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,  podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe - art. 4 pkt 9. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne muszą być zgodne z przepisami o ochronie danych osobistych, mająch zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 
W ramach bazy danych, Administrator Sklepu nie udostępnia danych osobowych  wbrew prawu i bez zgody klienta podmiotom trzecim  - 
Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
•    serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
•    usługi poczty elektronicznej,
•    dostawca usługi dystrybucji newslettera.
•    jeżeli zajdzie taka potrzeba organom państwowym, np. prokuratura,,GIODO, Prezes UOKiK
•    dostawcom usług, naszym partnerom z którymi współpracujemy - podczas prowadzenia Sklepu internetowego lub w celu przetwarzania danych marketingowych, realizacji zamówienia (wysyłka) oraz przystąpienia do sieci CaliVita International® z siedzibą w Wojcieszynie.Podmioty te bezwględnie działają na nasze zlecenie, w zależności od uzgodnień umownych oraz okoliczności. 
•    w celu wystawienia oraz rozliczenia faktury - księgowość.
•    Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii w celu promowania sklepu internetowego na portalu Facebook.pl
•    Google Adwords (z siedzibą w Irlandii) Google Analytics i Google Analytics 360 (z siedzibą w USA)  w celu raportowania i statystyki ruchu.

9.Jak długo przetrzymujemy dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje do czasu gdy Twoje konto użytkownika  pozostaje aktywne na vitavita.pl oraz tak długo jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.
W przypadku newslettera - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
Dane zostaną usunięte,  gdy dane osobowe okażą się błędne lub nieaktualne. 

10. Zasady przekazywania danych osobowych do Państw poza Polską.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11. pliki "cookies" (tzw. ciasteczeka) 
Serwis internetowy vitavita.pl zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat "cookies" prosimy zapoznać się ze stroną: allaboutcookies.org

 

Przejdź do strony głównej