Strona główna » Regulamin
Nasze nowości
Nasze hity
Kontakt
 • E-mail:sklep@vitavita.pl
 • Telefon531561292
 • Godziny działania sklepucoziennie 9.00 - 21.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Iga Baworowska
    Ul. Ludowa 15
    65-742 Zielona Góra
    Tel 531 561 292
 Działalność gospodarcza zarejestrowana jest pod numerem NIP 929-162-97-69
    vitavita.pl Iga Baworowska
    Sieniawa Żarska 148
    68-213 Lipinki Łużyckie

2. Zamówienia można składać poprzez:
 • stronę www: www.vitavita.pl
 • e-mail: sklep@vitavita.pl
 • telefonicznie: +48 531 561 292

 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12 w dni robocze oraz zamówienia złożone  w sobotę, niedziele i święta, realizowane będą w następnym dniu roboczym

4. Zamówienia realizowane będą tylko wtedy, gdy Użytkownik serwisu poda swój aktualny numer telefonu i adres e-mail, bądź dokona rejestracji w sklepie.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja regulaminu w całości.

6. Wszystkie ceny, wyrażone są w walucie polskiej i zawierają w sobie wszystkie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podatki.

7. Przesyłki "za pobraniem" realizowane są do 48 godzin w dni robocze. Przy zapłacie przelewem, zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie właściciela sklepu vitavita.pl 
 

8. Wszystkie zamówienia w sklepie dostępnym pod adresem vitavita.pl wiążą się z obowiązkiem zapłaty.  

FORMY PŁATNOŚCI

9. Dostępne formy płatności to: 

 • płatność „z góry” poprzez przelew bankowy, na konto mBank 69 1140 2004 0000 3102 6168 4217 ,
 • gotówką za pobraniem u kuriera,
 • gotówką przy odbiorze osobistym.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy nie odbierać przesyłki. 
 

11. Zamówienia mogą być realizowane przez California Fitness Polska Polska z siedzibą w Wojcieszynie k/ warszawy. Klient oświadcza wtedy, , że przystępuję do Sieci Calivita® International BEZ ŻADNYCH OPŁAT poprzez zakup dowolnego produktu/ów z polskiego Cennika Złotówkowego o określonej przez Firmę, minimalnej wartości Punktów Handlowych. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International. Akceptując jego treść, zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania i stosowania, zarówno w moich relacjach z Siecią, jak też uprawnień Sieci w stosunku do mnie. Przyjmuję do wiadomości, że moje członkostwo w Sieci nie stanowi żadnego stosunku pracy z Siecią CaliVita® International i nie upoważnia mnie do składania zobowiązań w jej imieniu. Wstępując do Sieci, swoją działalność, jako osoba fizyczna, podejmuję na własną odpowiedzialność lub jako przedstawiciel organizacji, podejmuję na odpowiedzialność danej organizacji, w formach i trybie ustalonych w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”. Zobowiązuję się do ponoszenia wszystkich ewentualnych konsekwencji, wynikających z prowadzenia powyższej działalności oraz do przestrzegania wszystkich - mających zastosowanie do tego rodzaju działalności - przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów podatkowych oraz aktualnych przepisów dotyczących reklamy suplementów diety. Uchybienie tym obowiązkom skutkować bowiem będzie moją osobistą odpowiedzialnością w stosunku do uprawnionych organów, jak też osób trzecich. Oświadczam, że nie byłem/łam Członkiem Sieci CaliVita® International lub, że od ostatniego mojego członkowstwa w niej upłynęło sześć miesięcy. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż w przypadku nie dostosowania swojej działalności do w/w zobowiązań lub zasad „Regulaminu Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, Zarząd Sieci CaliVita® International ma prawo do wykluczenia mnie z grona swoich członków, wraz ze wszystkimi skutkami ustalonymi w „Regulaminie Funkcjonowania Sieci CaliVita® International”, a wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Sieci podlegają unieważnieniu. Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883), wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości, w celach marketingowych przez firmę California Fitness Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Wojcieszynie k/Warszawy, ul.Warszawska 547. Zgadzam się również na udostępnienie moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) Członkowi Sieci CaliVita®, którego wybrałam/wybrałem w procesie rejestracji jako mojego Sponsora w Sieci CaliVita® International. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych za granicę na Węgry firmie California Fitness Co. Ltd. i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych, co wypełnia dyspozycja art. 47, ust. Ponadto zastrzegam sobie prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich uaktualnienia.

 ZWROTY

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez podnoszenia kosztów (art. 27 poz. 827) 

 • bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umów
 • odstąpić od umowy można, składając oświadczenie na formularzu, którego wzór widnieje na końcu regulaminu
 • konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy
 • zwracane towary wraz z formularzem odstąpienia od umowy należy przesłać na adres: Iga Baworowska ul.Ludowa 15 65-742 Zielona Góra
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Igę Baworowską, w celu kontaktu związanego z realizacja zamówień złożonych przez klientów, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem klientowi informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (DZ.U. nr 133, poz.833) oraz Ustawa z dnia 18.07.2002r. "O świadczeniu usług droga elektroniczna".

14. Iga Baworowska zobowiązuje sie do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z ta ustawa Klienci sklepu maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

INFORMACJE PRAWNE

15. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

REKLAMACJE

17.  Sprzedawca odpowiada za towar wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 •  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Iga Baworowska ul.Ludowa 15 65-742 Zielona Góra
 •  Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@vitavita.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer członkowski, numer zamówienia, data sprzedaży etc.
 •  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni; Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób;

18. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje regulaminu w całości.
 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,
numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Przejdź do strony głównej